Jordnära fritid

För att skapa en jordnära fritid handlar det om att välja aktiviteter som främjar en mer avslappnad, naturlig och miljövänlig livsstil. Genom att fokusera på att uppleva naturen, skapa med naturliga material, lära sig nya färdigheter, minska sin miljöpåverkan och uppmuntra gemenskap, kan man skapa en fritid som bidrar till en mer hållbar och avkopplande livsstil.

Att uppleva naturen är en viktig del av en jordnära fritid. Genom att spendera tid utomhus och uppleva naturen på olika sätt, kan man få en djupare förståelse för miljön och dess skönhet. Det kan inkludera att vandra, cykla, paddla, fiska eller campa, beroende på vad som passar ens intressen och området där man bor.

Att skapa med naturliga material är också en viktig del av en jordnära fritid. Det kan inkludera att odla sin egen mat, att bygga enkla möbler eller hantverk med naturliga material som trä eller sten. Att skapa med naturliga material kan bidra till en mer avslappnad och naturlig atmosfär och främja en hållbar livsstil.

Att lära sig nya färdigheter som är relaterade till en mer hållbar livsstil kan också vara en del av en jordnära fritid. Det kan inkludera att lära sig att laga mat från grunden, att sy eller att reparera kläder och andra saker istället för att köpa nya. Att lära sig nya färdigheter kan inte bara bidra till en mer hållbar livsstil utan också främja en känsla av självständighet och prestation.

En jordnära fritid skapar harmoni i livet

En jordnära fritid handlar också om att försöka skapa en mer balanserad livsstil som fokuserar på kvalitet över kvantitet. Genom att minska antalet aktiviteter man gör och istället fokusera på de som är meningsfulla och ger en glädje och tillfredsställelse, kan man skapa en mer avslappnad och stressfri tillvaro.

Att ha en jordnära fritid handlar också om att vara medveten om de val man gör och hur de påverkar både miljön och ens eget välbefinnande. Genom att välja aktiviteter som främjar en mer hållbar livsstil och undvika de som är skadliga för miljön, kan man bidra till en mer balanserad och ansvarsfull tillvaro.

En annan viktig aspekt av en jordnära fritid är att ha en öppenhet för att lära sig mer och utforska nya idéer och sätt att leva. Genom att vara nyfiken och ha en vilja att lära sig mer om hållbarhet och miljöfrågor, kan man utveckla en djupare förståelse och respekt för naturen och dess skönhet.

I slutändan handlar en jordnära fritid om att skapa en mer hållbar och meningsfull tillvaro, som främjar en mer avslappnad, balanserad och ansvarsfull livsstil. Genom att välja aktiviteter som är i linje med ens värderingar och målsättningar kan man skapa en fritid som ger glädje och tillfredsställelse samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid för miljön och samhället.

Ett sätt att få en behaglig och balanserad livsstil är att investera i en pool på tomten vilket för de flesta skapar den harmoni som vattnet skapar då det oftast både har en lugnande effekt på människan men då det samtidigt ger aktivitet i form av rörelse oavsett om vi simmar eller leker och stojar.